maandag 25 maart 2013

Reken met ATW: aanwezigheidsdiensten, aantal en arbeidstijd

Aanwezigheid.jpeg
De algemeen geldende norm is dat in 26 weken maximaal 52 x in aanwezigheidsdienst (AWD) gewerkt mag worden.De beroepsbrandweer en de schippersinternaten mogen meer, namelijk maximaal 62 x AWD in 26 weken. Bij de vrijwillige brandweer is slechts 1 x AWD in 7 x 24 uur toegestaan.Een AWD mag niet langer dan 24 uur duren, inclusief wachturen of slaapuren of “normale” diensturen.Er zijn 90 rusturen verplicht in elke 7 etmalen waarin 1 of meer keer in AWD wordt gewerkt. Daarom kan in die 7 etmalen niet meer dan 78 uur (168 - 90 rusturen) uur worden gewerkt.In een periode van 26 weken mag maximaal gemiddeld 48 uur per week gewerkt worden.Wanneer gebruik gemaakt wordt van de zogenaamde maatwerkconstructie (opt-out) mag dit gemiddelde worden verhoogd tot maximaal 60 uur per week, nadat de werknemer hier schriftelijk mee heeft ingestemd.Bron: art. 1:1 en art. 4.8:1 ATB.


Relatie met dit artikel:

Update 21 november 2017

Geen opmerkingen: